Вчера

Автор: Даниела Милева

Преди известно време случайно попаднах на курсовата работа по история на Даниела Милева – ученичка от София, на тема „Вчера”. И останах приятно изненадан – едно младо момиче, непреживяло онова, за което пише, си е направило труда да се заинтересува от тема, за която голяма част от нас, „врели и кипели” в делата от преди 1989 г., дори отказваме да си спомним… Къса памет? Едва ли… Публикувам част от работата и с надеждата, че написаното няма да предизвика у вас само подигравателно – снизходителни усмивки… Мен ме провокира да се замисля – необходимо ли беше всичко да се слага в графата „лошо и непотребно”, само защото е от „ония времена, социалистическите”? Четейки, реших да се абстрахирам от… архаизмите. Нека така ги наречем. И да се съсредоточа върху… смисъла… на този пионерски устав. Опитайте да го направите и вие. Прехвърлете „по диагонал” написаното и ако решите, че „това са глупости”, не ги четете. Няма да намерите абсолютно никакъв смисъл. Но ако все пак решите да загубите десет минути от ценното си време, постъпете като мен – не обръщайте внимание на термините. Потърсете смисъла, семантиката. И ще разберете защо ние, от „вчера”, израснали сред купища правила, живеейки и наблюдавайки „демократичните” експерименти на възпитателно – образователната система върху децата и внуците ни „днес” /разбирайте, моля ви, последните 20 години/, толкова се притесняваме какво ще се случи с всички ни „утре”… Не защитавам миналото. Не упреквам настоящето. Само малко ме е страх от бъдещето… Защото забравихме хубавото от „вчера”… Това е…
Приятно четене!

Приемане в пионерската организация

Встъпването в пионерската организация е доброволно. Всяко чавдарче заявява своето желание да стане пионер на председателя на шефстващия отряд, на четния командир, отрядния или дружинния ръководител.
На сбор на своята чета чавдарчетата обсъждат кой измежду навършилите девет години е достоен да стане пионер. Това е много важен и отговорен разговор за дружбата и другарството, за отношението към учението и четните дела, за изпълнението на дадената дума, за дисциплината на всяко чавдарче. Своето решение четата съобщава на шефстващия отряд.
Пионерският отряд на свой сбор, в присъствието на чавдарчетата, желаещи да встъпят в пионерската организация, обсъжда и решава въпроса за приемането им. Пионерите гласуват с вдигане на ръка за всеки поотделно. Той се счита приет, ако за него гласува мнозинството пионери.
След това на тържествени пионерски сборове пред паметници на Георги Димитров и на герои от борбата против фашизма и капитализма, в музеи на бойната и трудовата слава, във военни поделения или шефстващи предприятия, пред червеното знаме на дружината всеки встъпващ в пионерската организация произнася тържествено обещание.

Тържествено обещание

“Аз, димитровският пионер, тържествено обещавам пред другарите си и своя героичен народ да се боря всеотдайно за делото на Българската комунистическа партия, за победата на комунизма. Да бъда верен на заветите на Георги Димитров, да изпълнявам законите на Димитровския пионер. Обещавам да бъда достоен гражданин на моето мило отечество – Народна република България.”

Правила на пионера

1. Пионерът обича своята родина и служи на делото на партията.
2. Пионерът следва вдъхновяващият пример на героите в борбата и труда.
3. Пионерът пази свято честта на пионерското знаме и пионерската връзка.
4. Пионерът дружи с децата на трудещите се от цял свят.
5. Пионерът е упорит в учението и труда.
6. Пионерът е честен и верен другар.
7. Пионерът е близък и грижлив приятел на чавдарчетата.
8. Пионерът спортува и закалява тялото си.
9. Пионерът пее, играе и танцува.
10. Чест за пионера е да стане комсомолец.

Пионерско знаме

Пионерското знаме е червено. Партийните и комсомолските знамена са също червени. Червеният цвят е цветът на кръвта, пролята от героите във въстания и сурови битки за свободата и щастието на нашата Родина, за свободата и щастието на трудещите се в целия свят.
Знамето е символ на вярност към делото на революцията, към комунистическата партия, към социалистическата Родина, символ на честта и сплотеността на пионерите.
Всеки пионерски отряд и всяка пионерска дружина имат свои знамена. Те се съхраняват в пионерската стая. Изнасят се на сборове на отряда и дружината.
Знамето на ДПО “Септемврийче”, знамената на окръжните, общинските, градските и районните пионерски организации се съхраняват от Централния, окръжните, общинските, градските и районните съвети на ДПО “Септемврийче”.
ДПО “Септемврийче” за своите високо патриотични, общественополезни дела е отличена с Паметното знаме на революцията. Това е гордо знаме на борбата и победата. Издигнато за пръв път на Бузлуджа като знаме на революционната партия на българската работническа класа, то се вя над многобройните стачки и демонстрации, летя в пламъците на Септември 1923 година, слезе от планините с партизаните, заля с тържествуващия червен цвят цялата страна в дните на победния Септември 1944 година.
Оставянето му на вечно съхранение в пионерския строй е доказателство за дълбоката вяра на ветераните на революционната борба в младите поколения на България.
Знамето на ДПО “Септемврийче” и Паметното знаме на революцията се изнасят на републикански пионерски сборове, срещи, паради.
Да се равняваш на пионерското знаме означава винаги да крачиш рамо до рамо с комсомолците, с комунистите, целия народ. Както войниците прославят знамето на полка с победите в битки и боеве, така и пионерското знаме се слави с делата на отряда, на дружината.

Пионерска връзка, значка, поздрав

Червената пионерска връзка е частица от червеното знаме на революцията, огнен символ на кръвопролитните борби, в които е изкована свободата на нашата Родина. Трите върха на пионерската връзка и здравият възел символизират единството и сплотеността на трите поколения борци за комунизъм – комунисти, комсомолци, пионери. За това говори и тривърхият пламък над петолъчната звезда на пионерската значка с образа на Георги Димитров.
Червената връзка и пионерската значка са знак на твоята принадлежност към Димитровската пионерска организация “Септемврийче”. Носи ги винаги и навсякъде, в празник и делник. Носи ги с чест и гордост, чисти и неопетнени от недостойни помисли, постъпки и дела.
Пионерският поздрав се отдава с дясната ръка, вдигната над челото, свита в лакътя под прав ъгъл. Петте пръстта са събрани плътно. Вдигнатата над челото ръка означава, че пионерът поставя интересите на колектива, социалистическото общество, Родината над всички свои интереси. Плътно събраните пръсти символизират единството на децата на трудещите се от петте континента на Земята.
Пионерът отдава поздрав при изпълнение на Химна на Народна република България, при среща на националното знаме, партийните, комсомолските и пионерските знамена, при полагане на венци и поклонения пред паметници на борци за независимост и свобода, при среща на почетна стража, на пионерски и войнски строй, при поздрав с пионерски девиз.
Пионерът на НРБ, когато се намира зад граница, отдава пионерски поздрав при изпълнение на държавния химн и при среща на националното знаме на дружеската ни страна.
Пионерският колектив е отговорен всеки млад димитровец добросъвестно да изпълнява своите пионерски задължения.

Задължения на пионера

Всеки член на пионерската организация, като изпълнява Тържественото обещание и Законите на димитровския пионер, е длъжен:
– по пионерски да допринася за осъществяването на всяка задача, която решават партията, Димитровският комсомол, трудовият народ, да има свой пионерски принос в социалистическото изграждане, активно да участва в живота на пионерския отряд; да увлича другарите си в интересни дела, полезни за хората и обществото;
– да служи за пример в учението и труда; съзнателно и задълбочено да овладява знанията, основите и най-новите постижения на науката, техниката и технологията; непрекъснато да повишава качеството на своя основен труд – учебния; да пести времето си и правилно да разпределя силите си; да бъде дисциплиниран и организиран; да се учи да мисли и действа творчески; да разпалва у себе си любознателност и стремеж към новото, неоткритото, да обогатява своите интереси и общата си култура в областта на науката, техниката, литературата, изкуството, като активно участва в кръжоци, клубове, съвети; да развива своите творчески възможности;
– да укрепва връзките на отряда с трудовите колективи, да опознава различни професии, свързани с промишлеността, селското стопанство, услугите и културното развитие на родния край, системно да обогатява трудовите си навици и умения, да се подготвя съзнателно и отговорно да избере полезна, необходима за обществото професия; активно да участва в движението “Пионерски труд за Родината”;
– да се грижи за опазването и умножаването на социалистическата собственост, да се бори за пестеливо изразходване на енергията, водата, материалите в училище и у дома, да бъде грижлив стопанин на училището и на родната природа, активно да работи в зоната на пионерското действие;
– да възпитава у себе си качествата на социалистическата личност – честност, трудолюбие, вежливост, гражданска доблест, справедливост, вежливост, да бъде верен другар и приятел, да помага на по-възрастните и на малките деца; да бъде скромен и самокритичен, непримирим към своите недостатъци и недостатъците на своите приятели, да воюва с тези, които нарушават правилата на поведение в училище и на улицата, да се бори срещу безделието, готованщината, мързела, грубостта, егоизма;
– да расте достоен защитник на социалистическата Родина, да изучава героичната история и многовековната култура на своя народ, живота и делото на борците за народна свобода;
– да дружи с воините и офицерите от Българската народна армия, със служителите на Народната милиция и граничарите; да проявява революционна бдителност, да овладява военнотехнически знания, умения и сръчности, да калява своята воля, смелост, сила и съобразителност, да укрепва физически, като спортува активно и системно;
– постоянно да разширява и обогатява дружбата с ленинските пионери, с пионерите на братските социалистически страни, с децата на трудещите се от цял свят; живо да следи политическите събития у нас и по света, да проявява солидарност с народите, които се борят за свобода и независимост, да дава свой принос в борбата за мир и разоръжаване;
– да довежда всяко дело докрай, да укрепва своя пионерски колектив – звено, отряд, дружина, да участва активно в пионерските сборове; да проявява инициативност, находчивост, творчество в решаването на пионерските проблеми и задачи; стриктно да изпълнява постоянните и временните поръчения; да се бори против слабостите и недостатъците в работата на звеното, отряда, дружината, да воюва с формализма, шаблона, парадността в пионерската работа; да се стреми да има по-малко излишни приказки и повече конкретни дела; да не се предава пред трудностите и неуспехите; да оказва помощ на чавдарчетата в учението и труда и ги подготвя да станат пионери; да не петни честта и авторитета на пионерската организация, да познава нейната история и традиции, символи и ритуали.

Права на димитровския пионер

Всеки пионер има право:
– да избира и да бъде избиран в пионерските ръководни органи;
– да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от работата на пионерската организация на пионерски сборове, заседания на отрядите и дружинните съвети, в пионерския печат; свободно и смело да изказва и отстоява своето мнение, да прави предложения за това, как по-добре и по-интересно да се организира животът в отряда и дружината. Но да помни: ако сборът е приел решение, то е закон за всеки пионер;
– да критикува смело и открито всеки пионер, всеки пионерски активист, отрядния и дружинния съвет, градския и окръжния пионерски щаб. Но да помни: критикувайки, да дава предложение как да се поправи грешката, как да се преодолеят слабостите – общият успех зависи от всеки пионер;
– да участва лично в пионерски сборове и заседания на отрядния или дружинния съвет, когато се разглежда неговата дейност и поведение;
– да се обръща с въпроси и предложения към общинските, градските, окръжните комитети на ДКМС и общинските, градските, окръжните съвети на ДПО “Септемврийче”;
– да бъде представян за награди и отличия;
– да кандидатства за встъпване в Димитровския комсомол;

Структура на пионерската организация

Звено
Основният пионерски колектив е пионерското звено. Това е най-малкото обединение в състава на отряда – състои се от 5 до 10 пионери. Звена се създават доброволно в отрядите, в които членуват повече от 10 пионери. В тях влизат деца, които се увличат от еднакви занимания, имат сходни интереси, дружат помежду си, живеят на една улица или в един жилищен блок. Начело на звеното е звеневият, който се избира един път в годината на сбор на отряда по предложение на звеното. На своя сбор звеното планира дейността си в съответствие с плана на отряда, обмисля какви дела ще извърши за своите другари, за училището, за хората, обсъжда поведението на своите членове и как те изпълняват пионерските си поръчения, решава как да помогне на изоставащите в учението и труда. За своята дейност звеното се отчита пред сбора на отряда.

Отряд
Отрядът е организационната единица на пионерската организация. Когато отрядът е дружен, сплотен, деен, инициативен, тогава той е най-боеспособното обединение в пионерската дружина.Той е основен първичен колектив в дружината. Изгражда се по решение на дружинния съвет към паралелките. В дружините с приходящи ученици се създават сборни отряди по села и махали при условие, че има повече от 5 пионери от едно и също населено място.
На рождения ден на отряда тържествено му се връчва пионерско знаме, фанфар и барабан. Отрядът има своя любима песен, води пионерски летопис – дневник на отрядните дела, успехи и неуспехи. Пионерите воюват за правото на отряда да носи името герой от борбата за свободата на нашия или на съветския народ, за свободата и щастието на трудещите се по света. животът и подвигът на героя – патрон на отряда, е пример за пионерите.
Пионерският отряд действа постоянно; в делник, в празник, в учебни и ваканционни дни. Животът в него е интересен, когато получава и изпълнява временно или постоянно пионерско поръчение, съобразено с неговите желания, знания и умения. Всеки пионер отговаря пред целия отряд за изпълнението на своите поръчения.
Висш орган на отряда е пионерският сбор. Той се провежда най-малко един път в месеца. Сборът приема нови членове на пионерската организация, възлага пионерски поръчения, контролира тяхното изпълнение, набелязва планове за работа на отряда, приема отчети и рапорти за извършените дела, взема решения за награждаване и наказание на пионери. Пионерски сбор на отряда се провежда и по повод на важни събития от обществено-политическия живот, бележити годишнини и дати.
Отрядният сбор е законен и може да взема решение при условие, че на него присъстват не по-малко от 2/3 от членовете на отряда. Всички решения се вземат с явно гласуване (с вдигане на ръка). Колективно приетото решение на сбора е задължително за всички пионери.
Веднъж в годината отрядът провежда отчетно-изборен сбор. На него измежду най-добрите пионери се избира отряден съвет, който се състои от 3 до 7 члена. Отрядният ръководител по право е член на отрядния съвет. Работата на отрядния съвет се организира от отряден председател, който се избира от състава на избрания отряден съвет. Отрядният съвет организира всекидневната многостранна дейност на отряда, разпределя общите задачи между звената и отделните пионери, ръководи съревнованието в отряда, организира подготовката и провеждането на отрядните сборове, на различните пионерски инициативи. За своята дейност отрядният съвет се отчита пред отрядния сбор.

Дружина
Пионерската дружина се създава в училищата, където има най-малко два пионерски отряда. В пионерските лагери през ваканциите се създават временни дружини. Във всяка пионерска дружина комсомолът избира дружинен ръководител, който по право е член на дружинния съвет.
Дружината е основният център, в който се осъществява многостранна дейност на пионерската организация. Тя е непосредствен организатор на обществената дейност на пионерите и чавдарчетата в изпълнение на партийните и комсомолските препоръки.
Висш ръководен орган на пионерската дружина е дружинният сбор. Той обсъжда основните въпроси на дейността в дружината, избира дружинен съвет и помощни органи, дружинен председател, знаменосец и асистенти, прави предложения за избиране на членове на съответния общински или районен щаб. Дружинният съвет е главният постоянно действащ колективен орган на пионерското самоуправление. Съставът му включва от 3 до 15 пионери.
Пионерските дружини се обединяват в общински (районни) пионерски организации, които пък влизат в състава на окръжните и градските пионерски организации.

Награди и наказания

За активна работа и високи постижения в учебната работа, общественополезния труд, научно-техническото творчество, спорта, туризма, художественотворческата дейност, военнотехническата подготовка, природолюбителската и трудовата дейност, пионерите, звената, отрядите, дружините се удостояват с награди и отличия:

От Централния съвет на ДПО “Септемврийче”:

– вписване в Почетната книга на ЦС на ДПО “Септемврийче”, придружено със снимка пред знамето на ДПО “Септемврийче”;
– почетна грамота на ЦС на ДПО “Септемрийче”;
– диплом на ЦС на ДПО “Септемврийче”;
– вимпел “Шестте ястребинчета”;
– почетен знак “Млад димитровец”;
– значка “За проявен героизъм и гражданска доблест”;

От окръжния съвет на ДПО “Септемврийче”:

– диплом на ОС на ДПО “Септемврийче”
– значки за активна дейност и високи постижения в отделните направления на пионерската дейност – “За активна пионерска дейност”, “Първенец в учението и труда”, “Българска слава”, “Солидарност, мир, дружба”, “За активна работа с чавдарчетата”, “Приятел на изкуствата”, “Пионер спортист”, “Пионер природозащитник”.

От дружинния съвет:

– похвала и благодарност пред пионерския строй и снимка пред знамето на дружината.
Дружинният съвет може да определя и други морални и материални награди.
При нарушаване на Законите на димитровския пионери и неизпълнение на пионерските поръчения сборът на звеното, отрядният сбор и дружинният съвет могат да наказват провинилите се пионери с бележка и порицание.
При грубо нарушаване на обществения ред и морал, при системно неизпълнение на поставените задачи отрядният сбор може да приложи най-тежкото наказание – изключване от пионерската организация и отнемане правото да носи пионерската връзка.

Пионерски печат, радио и телевизия


Спътници в пионерския живот и верни твои другари са изданията на Централния комитет на ДКМС и Централния съвет на ДПО “Септемврийче” – вестник “Септемврийче”, списание “Дружинка”, “Пламъче”, Радиото и телевизията излъчват “Бъди готов”, “Винаги готов”, “Пионерия” и други специални предавания за пионерите. Издателство “Народна младеж” всяка година ти предлага разнообразни книги.

Ръководство на пионерската организация

Партията на българските комунисти създаде пионерската организация, ръководи и полага непрестанни грижи за развитието и, за подобряване на условията за нейната дейност. Всяка година младите димитровци получават пионерски домове, лагери, станции на младите техници и агробиолози, пионерски стаи и кабинети, школи по изкуствата и спортни съоръжения. Българските пионери са стопани на Националния пионерски комплекс “Ястребино”, на Националния пионерски комплекс “Георги Димитров” в Ковачевци, на Националния параход-музей “Радецки”. Партията, държавата и целият народ правят всичко, за да бъде детството им радостно и щастливо, за да могат да изявяват и развиват творческите си възможности, с учение и труд, жизнерадост, песни и игри да растат достойна социалистическа смяна.
По поръчение на Българската комунистическа партия Димитровският комсомол ръководи непосредствено пионерската организация. Комсомолът изпраща в дружините и отрядите своите пратеници – дружинните и отрядните ръководители, които са винаги редом с вас, най-добрите наши съветници и помощници.
Централният комитет на ДКМС създава Централния съвет на Димитровската пионерска организация “Септемврийче”, който ежедневно ръководи работата на пионерската организация.
Висш орган на пионерската организация е Републиканският пионерски сбор. Той се свиква веднъж на 2-3 години и се предхожда от общински, градски, районни, окръжни пионерски сборове. За делегати на сборовете пионерите сами избират най-достойните помежду си, с най-високи постижения в учението, труда, техническото и художественото творчество, спорта. Сборовете обсъждат и отчитат цялостната дейност на пионерската организация, набелязват инициативи за изпълнение на партийните поръки и задачите, поставени от ДКМС.
През периода между републиканските пионерски сборове като колективен орган на пионерското самоуправление действа Републикански пионерски щаб. Той се състои от 25 до 30 пионери, които се избират от Републиканския пионерски сбор. Щабът работи за разгръщане на съревнованието сред отрядите, дружините и организациите, за разпространяването на положителния опит в пионерската дейност, за осъществяването на пионерските инициативи.

Членство в международни организации

Пионерската организация на Народна република България дружи с пионерските организации на братските социалистически страни, поддържа тясно сътрудничество с много детски демократични организации в света.
Международният пионерски лагер “Георги Димитров” в Кранево – пионерската република на дружбата, ежегодно посреща стотици приятели на българските пионери от цялата планета.
ДПО “Септемврийче” е активен член на Международния комитет на детските и юношеските организации (СИМЕА) при Световната федерация на демократичната младеж (СФДМ). СИМЕА се бори за мир, за равни права на децата по света и им помага да се опознават по-добре, укрепва тяхната дружба.
ДПО “Септемврийче” , българските пионери участват активно в организираните от СИМЕА акции за мир и солидарност, конкурси за рисунки и спортни състезания, празници и фестивали.
Ярък и значим български принос в борбата за мир и разбирателство между народите е Международната детска асамблея “Знаме на мира”.

/Част от снимките са свалени от detstvoto.net/

Коментари:
 1. Марги says:

  Колко пълна и точна е поднесената информация. Върна ме към детството, което в тези времена беше волно, весело и безгрижно, цял ден игри на улицата, на обяд филия с олио, червен пипер и домат…. Опитвам се да разказвам на децата ми за тези времена, но не проявяват особен интерес. Не си представят какво могат да правят без телевизия и интернет.

 2. Александър Димитров says:

  Ти няма за какво да ми благодариш, Даниела… 🙂 Аз ти благодаря, че те има… И, дай боже повече такива млади хора като теб… 🙂

 3. Даниела Милева says:

  Здравейте, случайно попаднах на името си и ми стана интересно, че някой е уважил моята творба. Благодаря и надявам се наистина младото поколение да знае малко повече за историята си, независимо дали е била в миналото или се гради сега, защото всъщност младите хора трябва да се поучим от историята на миналите ни управници и да създадем наша нова и по възвишена България. Благодаря ти и на теб, Александър Димитров…

 4. Александър Димитров says:

  Принципно си права, Нарциса… 🙂 Но ти предлагам да не сме чак толкова крайни… Нали знаеш, истината винаги е някъде там… 🙂 Познавам, слава богу, много деца, които ИМАТ и гордост, и са патриоти. И ЗНАЯТ какво да правят в свободното си време… А за компа, емотиконите и неграмотността те не са виновни… О, времена… Пък и ние имаме вина, не мислиш ли? Да не задълбаваме толкова обаче… 🙂 А че се размиха във времето голяма част от ценностите, си адски ужасяващо права 🙁

 5. nartsisa says:

  Да…съгласна съм с всичко написано и коментирано! Сегашните деца нямат никакви национални чувства, никаква гордост, патриотизъм… Някак се размиха във времето голяма част от ценностите… Кому и защо беше нужно да зачеркнем и Шестте ястребинчета и Митко Палаузов… Днешните 10-14-16 годишни деца не знаят какво да правят в свободното си време, само се зверят в компа и пишат неграмотно. Добре,че има емотикони, че иначе не могат 2 думи да напишат…

 6. Александър Димитров says:

  Благодаря ви за коментарите, момичета… Искам да съм напълно сериозен – вие сте съкровища, които не зная с какво заслужих да открия… 🙂

 7. iliana says:

  От трети клас до седми клас бях отряден председател, а в осми комсомолски секретар.Това дали ви е познато:Другарю дружинен председател,пионерите от отряд “Ястребински герои” са строени и готови за тържествената заря-проверка, посветена на геройски загиналите в борбата против фашизма и капитализма. Всички са на лице, с изключение на шесте ястребинчета:Стойне Петров Калайджийски,Стоян ….забравила съм имената…Рапорт даден-Рапорт приет. Спомням си с умиление за онези времена.

 8. Ваня says:

  Някой ще го нарече безумна и глупава носталгия към миналото…Ще ни обвини, че сме “червени бабички и дядовци”. Но като четох всичко това, освен че се върнах много години назад, за пореден път се замислих: А какво по-добро направихме след 1989? Да, вярно, тези организации, бяха политизирани, което не е редно, но всичко останало се оказа, че е изиграло благотворна роля върху нас. Цялото ни поколение израстна, изграждайки си истинска ценностна система (изобщо не намесвам тук някаква партия и не влагам никакъв политически елемент), научи се да бъде отговорно – към себе си, към приятелите си, към професията си…
  Сега, в “новото време”, децата ни пораснаха без да следват никаква цел. Понятия като морал, съпричастност, отговорност, истинско приятелство, май им звучат доста смехотворно и архаично. И кое е по-доброто тогава? Онова било диктатура, ами тази водена от години политика за тотално изпростяване на населението как да я наречем?!

 9. Костадинка Илиева says:

  Макар повечето от написаните неща да са ми смътен спомен, ме върна носталгично назад във времето.
  Справили сте се чудесно, Александър!

 10. Мариана says:

  Съвсем скоро си мислех за интересните неща, от които сме лишили поколението сега… Изградихме консуматори, вечно недоволни…

 11. Saschka ZHURKOV says:

  Саше, чудесно е, че си издирил много неща из историята на организациите за деца в България преди 1989.
  Като си припомних задълженията на пионерите, виждам, че те, изцяло се припокриват с тези на една 100 годишна детска организация СКАУТИ.
  В България е възродена, с големи трудности и много ентусиазъм.
  Разликата е, че скаутите дават обещание ПРЕД СЕБЕ СИ, а пионерите пред ПАРТИЯТА.

  Благодаря извънредно много за това, което си свършил и продължавай все така!

:) :D :( :o 8O :? 8) :x :P :| ;) :lol: :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :mrgreen: