‘Любими Български Песни’

Мими Иванова – Вече свърши хубавото време

Мими Иванова – Петнадесет лалета

Мими Иванова – Майчице свята

Мими Иванова – Лодка в реката

Мими Иванова – Слънцето е в моите коси

Йорданка Христова – Гергьовден

Йорданка Христова – Предесен

Йорданка Христова – Ще продължавам да пея

Йорданка Христова – Песен моя, обич моя

Марияна и Тодор Трайчеви – Зад прозореца